Archive for the 'Personligt' Category

Vikten av att vara ärlig med sina motiv

De flesta vid det här laget följer väl på ett eller annat sätt Breivik-rättegången i Oslos tingsrätt. Det är inte roligt att behöva höra alla de hemska saker han gjort IGEN eller att han agerar som en demagog och använder det offentliga rummet för att sprida sina obehagliga och mörka tankar. Hur som helst, rättegången har 2 viktiga syften: 1. Att bevisa om den tilltalade kan bevisas vara skyldig. 2. Vilken påföljd som den tilltalade ska ha om han kan bevisas vara skyldig.

Den första delen är det inte så mycket att säga om. Att han är skyldig råder det inget tvivel om. Han har ju t om själv erkänt sig skyldig till handlingarna. Här kommer tyvärr många beskrivningar av hur exakt han gick tillväga när han sköt alla människor på Utöya. Mycket smärtsamt och svårt att behöva höra, men dock nödvändigt. Här har journalister och media en viktig men ganska knepig och komplex uppgift att avgöra var gränsen går för vad man ska publicera och skildra.

Den andra delen är mer intressant för denna bloggpost. Den handlar om vilken påföljd som Breivik ska få. Påföljden avgörs av huruvida gärningsmannen, dvs Breivik, anses tillräknelig och därmed fullt ut ansvarig för handlingarna. Att hans gärningar är sjuka och galna råder inga tvivel om. Frågan är om Breivk kan anses vara sjuk? Denna fråga är oerhört viktig? För att kunna svara på denna fråga, så måste man utreda MOTIVBILDEN. Det innebär en noggrann förklaring av Breiviks orsaker till sina handlingar. Motivet är en oerhört viktig sak, ja det viktigaste i detta sammanhang.

Har tänkt mycket på det här med motiv. Motiv är en enormt viktig sak i våra liv. Tänk på den mest kyliga skurk som du sett i filmer, den som dyker upp när man minst anar det. Skurken som du aldrig skulle vilja stöta på i verkliga livet. En person som du aldrig skulle kunna lita på. Vet inte vad du tänker på, men för mig kommer många olika skurkar fram i minnet. Ta en sån obehaglig person som Hannibal Lector i filmen Lammen tystnat, som är ett geni när det gäller t ex att läsa människors tankar. Vad än han tänker att han ska göra och hur han ska göra det löser han. En dum skurk är ju bara ett skämt. Men i filmer så beskrivs oftast en kallsinnig och beräknande skurk som är smart. T ex Sherlock holmes ärkefiende, Dr Moriarty, är ju ett bra exempel (om du kikat på tv eller läst bok). Men det som gör dessa personer så obehagliga är inte att de är smarta. Det gör ju bara att man tar dem på större allvar och att de blir mer övertygande. Det som gör oss kalla eller nervösa, är deras ONDA INTENTIONER. Deras syften är alltid skadliga, elaka eller farliga. Det som de har tänkt att göra med sin smarthet är det som gör oss oroliga. Motiv/intentioner är det som är själva hjärtat/centrum av karaktär. De normer och värderingar, mål och prioriteringar, som styr deras val, prioriteringar och beslut.

Våra känslomässiga reaktioner på skurkar visar på en viktig poäng: Våra känslor angående en person, oavsett om vi litar på dem eller är rädda för dem, avgörs till stor del av deras intentioner. Genom att urskilja vad en person vill, så kan vi instinktivt avgöra den fråga som vi alla ställer regelbundet: Vän eller fiende. Lojalitet eller distans. Eller mer odramatiskt: Kan jag lyssna på personen och lita på honom eller ska jag hålla honom på avstånd. Intentioner är det som avgör om vi accepterar någons inflytande eller inte. Intentioner är det som antingen attraherar eller stöter bort, som ger förtroende eller skapar osäkerhet och misstänksamhet.

Därför är det så viktigt för ledare i alla nivåer av samhället, såväl politiker, företagsledare, kyrkoledare, men även i allmän mänskliga relationer – att vara ärlig med att visa/uppenbara sina intentioner. Folk kommer inte att tro att ledaren gör rätt om de inte är övertygade om att ledaren genuint vill göra det. Detta är väldigt tydligt med politiker när dem ger vallöften!

Tror också att detta kräver mer ansträngning från ledaren än vad som vanligen uppfattas. Tror det är lätt att ta för givet att människor ska se mina positiva motiv, men så är inte fallet. Man brukar säga att “man dömer andra efter deras handlingar, men sig själv efter intention”. Det visar att folk tittar på vad man gör och dömer efter det. Först efter att man verkligen har visat på syftet, så vill folk följa med/ansluta sig. Många gånger får man som ledare göra kohandel bland massa människor i stora såväl som små organisationer bland konkurrerande intressen som kräver ledarens uppmärksamhet. Det ger många tillfällen för människor att misstolka/missförstå ens motiv/syften.

Bibeln säger i Jeremia 17:9-10 (LB) : ”

En människa är det mest bedrägliga och fördärvade som finns. Ingen kan riktigt fatta hur ond hon är. Det är bara Herren som vet det. Han genomskådar alla hjärtan och ser människans djupaste motiv, så att han kan ge var och en lön efter vad han förtjänar

Därför är det viktigt att ta medvetna steg att visa sina motiv/syften. Människor måste få se inuti dig. Det handlar om att vara transparant och tydlig. Det handlar om att vara ärlig med sina motiv.

Advertisements

Måste-köpa applikationen för möten!

Pratar du för mycket? Ibland undrar jag när jag träffar människor, om det viktigaste för dom är att ha någon att prata med. Det verkar vara en brist idag överlag på människor som vill lyssna tillräckligt intresserat i samtal De allra flesta vill pladdra och prata om sig själva och sina fantastiska sidor. Det räcker med att slå på tvn. Ibland undrar jag om jag också har pratat för mycket och inte lyssnat tillräckligt på människor. Nu finns det ett sätt att utvärdera hur mycket du snackar resp den du pratar med.

Den här appen kommer åtminstone att hjälpa dig utvärdera vem som “sköter snacket” eller vem som pratar mest. Ganska enkelt så visar den hur mycket som alla pratar. Du kan ställa in den på 1, 2 elle 5 minuter och spåra konversationen. Den verkar dock bara fungera för möten mellan 2 personer ännu.

Ords 18:13 – 13 Att svara innan man lyssnat
är en dårskap och en skam.

Ords 19:20 – Lyssna på råd och ta emot fostran,
då blir du vis till sist.

Läkare gör om flickor till pojkar

Hindustan Times rapporterar (se här om obehagliga läkaringrepp från staden Indore i Indien). Indiska läkare har bytt kön på närmare 1000 flickor i åldrarna 1-5år med efterföljande hormonbehandlingar på barnen efter föräldrarnas önskemål. Skälet är att föräldrarna vill ha pojkar och inte flickor. Denna operation sägs kosta 150 000rupees, (ca 20 000-25 000 svkr.) vilket anses vara billigt för rika medelklassföräldrar i Bombay och Delhi, som anses vara majoriteten av dem som gör det.
Läkare berättar (i artikeln) att det är flickor som har inre manliga könsorgan och yttre kvinnliga som opereras till pojkar för att inte få en förvirrad könsidentitet när dem är vuxna. En allvarlig bieffekt av operationen är att barnen blir infertila.

Folkräkningsstatistik för 2011 visar att Indien idag har en ganska allvarlig obalans när det gäller pojkar och flickor. Statistiken visar att av barn under 6 år finns bara 914 flickor på 1000 pojkar (för ref se här ) jämfört med 927 på 1000 för ett årtionde sedan. Detta är ett mörkt moln för Indien.

Den ökade obalansen har flera orsaker. Bl a anses det bero på ökade kostnader för bröllop, sk hemgift, som visserligen är förbjudet i lag sedan länge (1961) men som fortfarande sker här och där. Fortfarande händer det att flickors föräldrar krävs på pengar, dyra kapitalvaror av brudgummens föräldrar när bröllop är bestämt. Inte konstigt då att det anses som en ekonomisk börda att få en flicka. Vidare så är det betydligt enklare idag att göra selektiv abort pga fel kön (trots att det är förbjudet i lag). Det finns ett mörkertal här som förmodligen är skrämmande.

Fenomenet att räkna bort en människa pga fel kön är en skrämmande och mörk tanke för oss i västerlandet. Vi anser ju att pojke och flicka är lika fint. I Indien har det gammel historia och tradition. Missionärer som William Carey, Moder Teresa och många fler t ex arbetade aktivt mot de här hedniska traditionerna. Efter 2:a världskrigets fasansfulla upptäckter, så dröjde det inte länge förrän FN:s generalförsamlingar antog viktiga dokument för att skydda mänskliga rättigheter.

Europakonventionen inleds: “Envars rätt till liv skall skyddas genom lag.” Att detta gäller såväl födda människor såväl som ofödda borde ju rimligen vara logiskt. Jag anser att hoten mot människovärdet handlar idag om att det finns människor som hävdar att det finns människor som inte bör få leva. Man förnekar dem deras människovärde, eller i helt nyttoetiska termer mena att dom är oönskade (flickor är dyrt anses det i Indien t ex)eller onyttiga i den allmänna nyttan för samhället. Ur detta resonemang kommer då slutsatsen att man får eller rent av bör göra sig av med detta. Man väljer att inte ens kalla det för människa.

Den kristna kyrkan har alltid försvarat människolivet och människovärdet. Allt från de gamla kyrkofäderna till dags datum. Katolska kyrkan har genom Andra Vatikankonciliet uttryckt detta synsätt väldigt bra och sammanfattande: “Gud, som är livets Herre, har åt människan anförtrott den höga uppgiften att tjäna livet, och människan skall på ett sätt som är henne värdigt fullgöra den. Livet måste därför skyddas med allra största omsorg alltifrån konceptionen: abort och barnamord är avskyvärda brott.” (Andra Vatikankonciliets pastoralkonstitution Gaudem et Spec nr 51) Att manipulera med det mänskliga livet är att grundläggande ändra på Guds skapelseordning.

I en tid när man reducerar människan till cellklump och livmoderinnehåll när hon befinner sig i mammas mage, i en tid när man inte behöver ta ansvar för sina handlingar utan kan ta en enkel väg genom att göra abort, i en tid när sex ska vara fritt och tillgängligt för alla, i en tid när könsgränserna s a s ska utraderas, så är det viktigt att stå upp för den kristna synen på människan och människolivet. Evangeliet är ett glädjens budskap eftersom det ser varje människa som unik och oersättlig i Guds ögon. Aldrig som ett problem. Gud formar oss i moderlivet och ser oss innan vi föds (se Jer 1:5 och Ps 139). Vi har samma värde oavsett om vi är pojke eller flicka. Att det sker så många aborter pga fel kön visar på en allvarlig diskriminering av kvinnan i många länder. Eftersom det verkar finnas en flathet mot detta fenomen i många länder, så måste kyrkan vara desto mer tydlig och klar i sitt budskap.

Dagens ungdom!

Dagens ungdom

Sommar-reflektioner

Nu är det semestertider och många passar på att koppla av från arbete och andra stressmoment. Det blir helt plötsligt mycket
tid över för familjen, för att läsa böcker, att njuta av naturen (här får väl ändå beachen räknas också) och mycket mer. Det som jag tycker är skönt är att det ger tid och möjlighet till reflektion och eftertanke. Man har tid för att reflektera över sitt liv, sitt arbete, sin familj, sin kyrka och allt allt annat som det går att fundera omkring. Har funderat en del kring det här med ekumeniken inom Svensk kristenhet.
Ekumenik kommer från grekiskan och betyder “hela den bebodda världen”, men kan också ha betydelsen “hus” och “hushåll”. Ekumenik står alltså för att leva tillsammans. Ordet används för samverkan i mission och innebär att kyrkor och kristna organisationer med olika trosinriktningar samverkar och samarbetar för att uttrycka enhet och samhörighet i den världsvida kristna familjen. Vidare så hör Ekumenik samman med mission, sändning i världen. Enhetens grund finns i Guds enhet som Fader, Son och Ande. Ekumenik innebär en riktning mot enhet mellan olika kyrkosamfund och lokala församlingar. Genom de kristnas enhet skall världen tro på och förstå att Gud har sänt Jesus Kristus i kärlek till alla människor. Jesu bön för sina lärjungar om enhet innebär, att alla kristna på samma ort förenas i en enda gemenskap. I splittringens värld lever församlingen i förväntan på den synliga enheten och är inriktad mot detta mål
Nu är det ju så att inte alla gillar det här med ekumenik. Det har utkristalliserat sig olika positioner när det gäller hur man ser på det/de ekumeniska samtalet/en. Här rekommenderar jag att läsa Bengt Malmgrens fina artikel, se här där han spaltar upp de olika grupperingarna ganska träffande.

En annan intressant artikelserie som belyser vad som håller på att hända i Svensk Kristenhet är den som fd biskopen Björn Fjärrstedt initierade se här . Han belyste situationen i svensk kristenhet som en pågående “…polarisering inom svensk kristenhet, svenskkyrklig såväl som frikyrklig.” Å ena sidan så finns den gruppering som arbetar med ett slags “liberalt projekt” där det handlar om att vara “öppen mot samtiden, bekräftande och folktillvänd” på bekostnad av det Kristna radikala budskapet och där man tonar ner viktiga teologiska termer såsom “synd, omvändelse, försoning, nåd och helgelse.” Å andra sidan finns den gruppering som värnar om det “traditionellt allmänkyrkliga” och där man vänder blicken mot kyrkans tidiga historia när det gäller liturgi, lära och liv.

Genast så fick fd biskopen mothugg på sin artikel från en viss Nils Andreasson, som är redaktör för Kristna nätverket för Palestina. se här . Andreasson menar att Fjärrstedt ingår i en “ohelig allians” som försöker “spränga Svenska Kyrkan inifrån”. Han börjar med att misstänkliggöra fd biskopen för att stå nära påven i Rom. Sen så svartmålar han påven Benedict Ratzinger genom att anklaga honom för att mörklägga pedofilanklagelserna. Det är ett ganska elakt sätt att angripa någon på. Det brukar kallas för guilt by association. Sen lyfter han upp sin egen ärkebiskop som är så bra eftersom han stödjer samkönade äktenskap. Här försöker han verkligen! Den typen av argumentation kallar jag för sandlådeargumentation.
Andreasson försöker placera den förre biskopen i en “militant” höger fåra som representerar en udda kristendom som bara är styrda av marknadskrafterna. Håller man på på det sättet, så kan man ju verkligen tala om att politisera den kristna tron. Nu är det inte sant heller.
De närmanden som har börjat äga rum mellan troende i olika samfund är ju faktiskt något unikt. Det har inte i första hand handlat om de gamla teologiska lärostriderna, utan att man träffas runt tron på Jesus Kristus som herre och frälsare. Där har ju Jesus-manifestationen som ägt rum i Stockholm år efter år bidragit till mycket. Det handlar om ett närmanden baserat på den gemensamma tron på Jesus och förtroendefulla relationer som byggts upp mellan människor.

Sen är det ju så att en viss polarisering ändå har skett. Den stora skiljelinjen är ju Bibelsyn och bibelbruk i de Kristna sammanhangen. Hur ska man se på Bibeln och på dess budskap. Hur ska man tolka bibelordet? Även jag menar att man behöver inte se detta som något konspiratoriskt att troende med liknande bibelsyn hittar varandra från olika delar av Kyrkofamiljen. Det är fruktbärande och förtroendegivande för framtiden snarare.

Sen är det viktigt att se sin samtid och kunna möta dom behov som finns idag med känsla och öppenhet. Visst är det så att det inte är rimligt att Kristna i en viss del av världen vältrar sig i lyx medans syskon på andra sidan världen kämpar för att överleva dagen. Kristna människor med patos för rättvisa och solidaritet, (inte sossarna som ska ockupera det ordet), med människokärlek bryr sig om sin nästa och hjälper de fattiga, de hemlösa, de sjuka, de som råkat ut för en katastrof osv. Det är att förkroppsliga evangeliet. Detta är en viktig sida som befrielseteologin fått upp ögonen för. Däremot kan man inte lyfta bort behovet av frälsning, nåd, försoning, omvändelse osv. Det hör ihop.

Jesu budskap var verkligen radikalt. Hans budskap var omvändelse! Hans budskap var frälsning! Men hans budskap var också att inte leva för rikedom utan leva för Guds rike. Hans budskap var att predika evangeliet! Hans budskap var att hjälpa de fattiga! Hans budskap var att hjälpa de svaga, att hjälpa föräldralösa barn och änkor.

Låt oss följa i hans fotspår!

Lyckad Jesusmanifestation

Flera bloggare har redan skrivit positivt om Jesusmanifestationen och jag ansluter till det sällskapet. Jag håller med om att Jesusmanifestationen blev en lyckad manifestation och tillställning i Stockholm. Varmt och skönt väder, Ett vackert Stockholm, många glada kristna från när och fjärran, bra arrangemang – allt gjorde dagen tycker jag.
Själv var jag med från början med ekumenisk bön i Filadelfia där många (tydligen ca 1500) var med och bad. Flera av de kyrkliga ledarna och representanterna deltog där. Det är roligt att se bredden i Svensk Kristenhet med allt från vild och högljudd bön till tyst och stilla bön. Allt rymms i mångfalden.
Hade även där möjlighet att träffa Teol.dr Agne Nordlander, som jag lärde känna vid mitt första möte i Etiopien år 2000. Agne är en aktiv teolog, bibellärare, förkunnare och missionär som har arbetat många år i Etiopien med Mekane Yesus kyrkan (som är Evangelisk-Lutherska kyrkan i Etiopien som växer så det knakar). Han har bl a verkat som rektor och lärare på det teologiska seminariet som utbildar präster där. Numera åker han mycket i Sverige och predikar. När vi träffades i Etiopien så hade vi en fin tid tillsammans.

Hur som helst, dagen i Stockholm fortsatte med torgmöte på Mynttorget, där katolikerna hade ett fint arrangemang med många olika inslag såsom kyrkokör, predikan av afrikansk präst som var missionär i Sverige, personliga vittnesbörd mm. En sån här dag kändes det bra att stå hos våra katolska syskon som utstått mycket spott och spe i press och media pga de tragiska avslöjanden om sexövergrepp. En sån här dag tänker man attt vi som kristna hör ihop trots meningsskiljaktigheter.

Från mynttorget så gick vi i marsch till Jesusmanifestationens final i Kungsträdgården där musik och sång växlades med tal och personliga vittnesbörd. Uppskattade själv just Carl-Eric Sahlbergs fina tal. Dessutom så var det kul att se en Anglikansk biskop närvarande. Det betyder mycket att det finns ledande företrädare i de större kyrkorna som vill stå tillsammans. Det var ett crescendo när alla kristna gick ner på knä och bad för Sverige. Väldigt märklig stund. Undrar just vad alla stockholmare funderade på när dom såg det som hände.

Eftersom mat och annat gott som vi njöt av, så tog vi oss till Katarina Kyrka på söder. Där var det en ekumenisk Gudstjänst där Ulf Ekman undervisade om Andens nådegåvor vilket blev en fin avslutning på den långa dagen.

Grattis HV71 till SM-Guld

Idag känner jag mig stolt som smålänning. Jag lyfter på hatten åt HV71 och gratulerar!
HV71 lyckades efter väldigt många matcher i grundspel samt slutspel och alla förlängningar i slutspelsfinalen mot Djurgården att ta SM-Guld i Ishockey. Det är en bedrift. Ännu en gång har Jönköpingslaget bevisat att dom är bäst i Sverige. Önskar att jag hade varit i Jönköping denna helg och firat med alla smålänningar!


Ett samtal om kristen teologi och annat intressant såsom historia, samhälle och kultur.
Läs mer...

A conversation about Christian theology and other interesting things such as history, society, and culture.
Read more...

 • This blog in English (through Google Translate)
 • Twitter Updates

  Blog Stats

  • 29,688 hits

  Categories

  Archives

  Advertisements