Archive for the 'Indien' Category

Läkare gör om flickor till pojkar

Hindustan Times rapporterar (se här om obehagliga läkaringrepp från staden Indore i Indien). Indiska läkare har bytt kön på närmare 1000 flickor i åldrarna 1-5år med efterföljande hormonbehandlingar på barnen efter föräldrarnas önskemål. Skälet är att föräldrarna vill ha pojkar och inte flickor. Denna operation sägs kosta 150 000rupees, (ca 20 000-25 000 svkr.) vilket anses vara billigt för rika medelklassföräldrar i Bombay och Delhi, som anses vara majoriteten av dem som gör det.
Läkare berättar (i artikeln) att det är flickor som har inre manliga könsorgan och yttre kvinnliga som opereras till pojkar för att inte få en förvirrad könsidentitet när dem är vuxna. En allvarlig bieffekt av operationen är att barnen blir infertila.

Folkräkningsstatistik för 2011 visar att Indien idag har en ganska allvarlig obalans när det gäller pojkar och flickor. Statistiken visar att av barn under 6 år finns bara 914 flickor på 1000 pojkar (för ref se här ) jämfört med 927 på 1000 för ett årtionde sedan. Detta är ett mörkt moln för Indien.

Den ökade obalansen har flera orsaker. Bl a anses det bero på ökade kostnader för bröllop, sk hemgift, som visserligen är förbjudet i lag sedan länge (1961) men som fortfarande sker här och där. Fortfarande händer det att flickors föräldrar krävs på pengar, dyra kapitalvaror av brudgummens föräldrar när bröllop är bestämt. Inte konstigt då att det anses som en ekonomisk börda att få en flicka. Vidare så är det betydligt enklare idag att göra selektiv abort pga fel kön (trots att det är förbjudet i lag). Det finns ett mörkertal här som förmodligen är skrämmande.

Fenomenet att räkna bort en människa pga fel kön är en skrämmande och mörk tanke för oss i västerlandet. Vi anser ju att pojke och flicka är lika fint. I Indien har det gammel historia och tradition. Missionärer som William Carey, Moder Teresa och många fler t ex arbetade aktivt mot de här hedniska traditionerna. Efter 2:a världskrigets fasansfulla upptäckter, så dröjde det inte länge förrän FN:s generalförsamlingar antog viktiga dokument för att skydda mänskliga rättigheter.

Europakonventionen inleds: “Envars rätt till liv skall skyddas genom lag.” Att detta gäller såväl födda människor såväl som ofödda borde ju rimligen vara logiskt. Jag anser att hoten mot människovärdet handlar idag om att det finns människor som hävdar att det finns människor som inte bör få leva. Man förnekar dem deras människovärde, eller i helt nyttoetiska termer mena att dom är oönskade (flickor är dyrt anses det i Indien t ex)eller onyttiga i den allmänna nyttan för samhället. Ur detta resonemang kommer då slutsatsen att man får eller rent av bör göra sig av med detta. Man väljer att inte ens kalla det för människa.

Den kristna kyrkan har alltid försvarat människolivet och människovärdet. Allt från de gamla kyrkofäderna till dags datum. Katolska kyrkan har genom Andra Vatikankonciliet uttryckt detta synsätt väldigt bra och sammanfattande: “Gud, som är livets Herre, har åt människan anförtrott den höga uppgiften att tjäna livet, och människan skall på ett sätt som är henne värdigt fullgöra den. Livet måste därför skyddas med allra största omsorg alltifrån konceptionen: abort och barnamord är avskyvärda brott.” (Andra Vatikankonciliets pastoralkonstitution Gaudem et Spec nr 51) Att manipulera med det mänskliga livet är att grundläggande ändra på Guds skapelseordning.

I en tid när man reducerar människan till cellklump och livmoderinnehåll när hon befinner sig i mammas mage, i en tid när man inte behöver ta ansvar för sina handlingar utan kan ta en enkel väg genom att göra abort, i en tid när sex ska vara fritt och tillgängligt för alla, i en tid när könsgränserna s a s ska utraderas, så är det viktigt att stå upp för den kristna synen på människan och människolivet. Evangeliet är ett glädjens budskap eftersom det ser varje människa som unik och oersättlig i Guds ögon. Aldrig som ett problem. Gud formar oss i moderlivet och ser oss innan vi föds (se Jer 1:5 och Ps 139). Vi har samma värde oavsett om vi är pojke eller flicka. Att det sker så många aborter pga fel kön visar på en allvarlig diskriminering av kvinnan i många länder. Eftersom det verkar finnas en flathet mot detta fenomen i många länder, så måste kyrkan vara desto mer tydlig och klar i sitt budskap.

Advertisements

No one killed Jessica – ändå är hon död. Filmrescension

Såg nyligen den indiska filmen “No one killed Jessica” (För mer info – se här som är baserat på den sanna berättelsen om Jessica Lall, en Dehli-stationerad modell, som skjöts 1999 på en känd restaurang i New Dehli av Manish Bhardwaj, alias Manu, som var son till en mycket inflytelserik politiker/minister i delstaten Haryana. Rättsfallet kom att bli ett av det mest omskrivna rättsfallet i Indiens moderna historia.

Jessica tillsammans med en annan känd modell, Vikram, ska stänga restaurangens bar när Manu och hans två kompanjoner vill köpa dricka. Jessica och hennes kollegor vidhåller att dom har stängt och att det inte finns någon mer dryck att tillgå. Manu och hans kompisar vägrar att ge sig och det slutar med att Manu drar en pistol och skjuter Jessica. Sen får man följa hela det efterföljande rättsspelet som mer och mer utmynnar i en stor rättsskandal och får nationella och även internationella konsekvenser. Man får se hur en inflytelserik familj med kontakter på alla nivåer utnyttjar det maximalt. Pengar och makt kan få människor att göra vad som helst till synes. Den inflytelserika familjen utnyttjar sina kontakter för att försvara sitt namn och rykte. Advokater, poliser och vittnen blir alla utsatta för både mutor och hot. Rättsfallet blir en maktkamp mellan Jessicas familj och den inflytelserika och av det politiska etablissemanget uppbackade anklagades familj.

Initialt i den första processen som tar ganska många år (1999-2006) slutar med att de anklagade kommer undan pga att bevisen är manipulerade, vittnen är tystade både genom stora mutor men även genom dödshot. Men i takt med att rätt person på en av de större tidningarna i Dehli får nys om fallet och bestämmer sig för att ta reda på sanningen, så blir det en omprövning efter att det blivit nationell medvetenhet om fallets märkliga utveckling. Ja, t om så går det upp till både presidenten i Indien (då Abdul Kalam) och premiärministern (Manmohan Singh) och leder till ny rättegång som sedermera leder till övertygande bevis mot Manu och hans kompisar. Manu blir dömd till livstids fängelse.

Rättsfallet pågick medans jag och min fru tillbringade vår tid i Indien och därför är det extra intressant. Filmen är viktig för den sätter fingret på en känslig sak i det moderna Indien, det korrupta rättsväsendet. Det är anmärkningsvärt så till vida att det är ett av de få fall där medias granskning och allmänhetens aktivism ändrat domslut som från början var resultatet av ett korrumperande svågervälde. Trots flera vittnen frikändes Manu Sharma för mord på Jessica Lal. Manu är son till en hög Kongresspartipolitiker, Jessica kom från en familj utan inflytande i maktens korridorer. Det luktade rättsröta, vilket tände gnistan.
Efter en massiv mediekampanj av tevebolaget NDTV och tidskriften Tehelka och en demonstration i New Delhi togs fallet upp igen och några månader senare dömdes Manu Sharma till livstid.

Det måste förstås anses vara positivt att det moderna Indien har börjat rensa upp i det stora korrupta träsk som landet befunnit sig i under lång tid. En positiv sak är att sedan 2005 så erbjuder Indien sina medborgare att läsa myndigheternas dokument ( Right to Information Act) som innebär att alla kan ta del av stor del av myndigheternas dokument på alla nivåer. by-till kommunnivå, delstat-nationell nivå. Visst sker det korruption ändå, men det är bra steg på vägen. Runt om i Indien finns det även tusentals aktivister som ser till att lagen efterlevs. De överklagar avslag och anmäler missbruk, de ordnar konferenser och kontaktar medierna.

Än så länge finns mycket kvar att göra, men landet är på rätt väg.

Tragisk översvämning i Sri Lanka

Nyheter har kommit från Gospel For Asia (se här) i Sri Lanka om en stor
och tragisk flodöversvämning som drabbat landet. 200 ska tydligen redan vara bekräftade döda, samt hundratusentals ska ha förlorat sina hem i tragedin. Det ska tydligen ha uppstått genom kraftigt regn (för-monsuner) som i det här fallet var orsakade av cyklonen “Laila” som uppstod i Bengaliska viken. Just cyklonen verkade ha passerat Sri Lanka och drabbat Indien. Däremot så kom konsekvensen efteråt. “This is the worst flooding to hit the country since the Asian tsunami devastated Sri Lanka in 2004,” sa Gospel for Asias President Dr. K.P. Yohannan. Enligt den Lankesiska statens nödhjälpsorganisation, så har mer än 600 000 människor blivit förflyttade från sina hem. Det är många byar som är helt under vatten. Återigen så är det de fattigaste av de fattiga som drabbas. Med de här flodöversvämningarna, så kommer väldigt mycket bakterier och gifter i omlopp. I denna miljö uppstår många sjukdomar också.
Gospel For Asias nödhjälps-team är på plats för att dela ut nödhjälp till människor som är i behov av stor hjälp.

Slagsmål på 10 000 meters höjd!!!!!

I Indien så är allt möjligt :). Dagens Nyheter rapporterar se här om ett slagsmål som bröt ut på 10 000meters höjd mellan kabinpersonalen och Piloterna på ett Air-India plan på lördagen.

Planet befann sig på ca 10 000meters höjd över Pakistan på ett Air-India plan som flög från Förenade Arabemiratet till Delhi. Planet hade 106 passagerare och 7 besättningsmän ombord. Tumultet lär ha börjat i Cockpiten runt 04.30 lokal tid på lördagsmorgonen efter påståenden om sexuella trakasserier.
Fejden fortsatte i kabingången, där passagerarna blev vittnen till hur förolämpningar och knytnävsslag utdelades. Vid ett tillfälle, så var Airbus-planet helt förarlöst!!!!!!!!!!!!! och en av piloterna hotade senare att styra om planet till Pakistan istället för destinationen Delhi enligt tidningen Times of India.

Enligt uppgift ska en pilot och en flygvärdinna ha fått blåmärken efter slagsmålet och passagerna som hörde bråket ska ha blivit oroliga, uppger tidningen. Meningarna går isär om vad som orsakat höghöjdsbråket. Kabinpersonalen hävdar att piloterna trakasserat och försökt antasta en 24-årig flygvärdinna och att de sedan knuffat henne när hon gjorde motstånd. Piloterna i sin tur hävdar att trakasserianklagelserna var ett försök att avleda uppmärksamheten från klander om tjänstefel för en annan i kabinpersonalen.

Tjaaa….vad ska man säga 🙂


Ett samtal om kristen teologi och annat intressant såsom historia, samhälle och kultur.
Läs mer...

A conversation about Christian theology and other interesting things such as history, society, and culture.
Read more...

 • This blog in English (through Google Translate)
 • Twitter Updates

  Blog Stats

  • 29,688 hits

  Categories

  Archives

  Advertisements