Archive for the 'Film' Category

Kommentarer om filmen Avatar

Jag gick igår och såg den omtalade filmen Avatar. Jag tycker att det stundom kan vara ganska roande och underhållande att se på Science-Fiction och Fantasy. Måste hålla med om att det var en oerhört visuellt fångande och ambitiöst gjord film. Det är väldigt svårt att inte bli överväldigad av filmens effekter.
Miljön där allt utspelar sig (Planeten Pandora)är som en slags djungel-planet med imponerande detaljrikedom. Varje löv från träden, eller varje droppe från vattnet, ja varje litet hårstrå från alla de olika bisarra varelser som man lyckats skapa har en makalös detaljrikedom. Man kommer nästan tänka på Intelligent Design, där författaren är Gud och manuset är alla data-algoritmer som skapar alla makalösa detaljer. Filmen visar verkligen hur långt man har kommit inom datatekniken när det gäller dataanimation.

Filmens berättelse är ju placerad i en långtgående framtid, där mänskligheten mer eller mindre har förstört jorden och förbrukat alla energi-resurser och måste därför hitta en ny planet att suga ut och förstöra. Na-vi planeten Pandora har en mirakel mineral med underligt namn som man vill åt. Men för att kunna komma åt den så måste man flytta på den inhemska befolkningen (Navi-folket). En jordisk armé anländer för att under en sadistisk befälhavare mer eller mindre bomba ut folket. Att tankarna snabbt faller på Amerikas utrikespolitik tex i Vietnam eller Gulfen (oljan) blir självklart för den som inte glömde hjärnan hemma. Å andra sidan skulle man kunna se den indianska befolkningen som de sk Navi-folket, och den främmande armén som bosättarna/kolonisatörerna. Den mirakulösa mineralen är det dyrbara guldet! Eller varför inte den fruktansvärda expolatering och utnyttjande av energi-tillgångar som pågått och pågår av stora multinationella företag i Afrika och andra länder, där den inhemska befolkningen blir tvingade att flytta, blir av med sin näring osv. Det finns för många tragiska exempel på det.
En lite komisk sak i sammanhanget är tycker jag, att det alltid är en vit, amerikan, givetvis i digital-blå skepnad, som är den verkliga hjälten till segern för det inhemska folket. Har det hänt förut?

Några teologiska funderingar

Alltid när en bok eller film blir väldigt uppmärksammad i den sekulära världen, så brukar det uppstå frågor i Kristna kretsar om vad som är skaparens motiv med sitt verk. Vatikanen gick ut ganska snabbt och kritiserade filmen för att på ett smart sett hylla de idéer och tankar som pekar mot pantheism som tidens “inne-religion”. Jag tenderar att hålla med om att det är en överdriven hyllning till naturen som kommer till uttryck genom den tillbedjan av naturen/moder jord som Navi-folket utför hela tiden genom filmen. Visst är det så att Ekologism som började som en reaktion mot det missbruk av skapelsen som har skett, går för långt när den övergår i en religionsform. Att tillbe naturen är panteism/monism.

C.S.Lewis ska ha menat att panteism, dvs tron att en icke personlig gud och naturen är ett, att det finns en gudomlig enhet som inkluderar allt, är mer destruktivt än ateism. Ja, i hans bok Mere Christianity, så kallade han det “damned nonsense”. Men han lade till i en fotnot att han menade verkligen vad han sa, dvs att det är under Guds förbannelse och att det (skilt från Guds nåd) leder den som tror på det till evig död.

Det finns en sund ekologism som värnar om naturen, om kretsloppet och det som innebär naturens balans. Visst är det så att allt i skapelsen är beroende av och ihopkopplat med varandra. Allt är en del av ett större system. Allt ska fungera i en balans och harmoni. Enligt Kristen skapelseteologi, så är det viktigt med en vördnad och respekten för Guds skapelse och alla de ekologiska system som Skaparen har byggt in i naturen. Här kan jag tycka att kyrkan överlag inte alltid varit så tydlig och skarp mot samhället. Människan är ju ett slags mikrokosmos och är satt att vara skapelsens förvaltare. Har vi skött det på ett föredömligt sätt? Jag anser att sund ekologism och Kristen skapelseteologi går samma ärende.

En annan fundering

Jag anser att det är viktigt att ställa sig frågan vad för typ av religion som förmedlas genom kulturen och i det här fallet från filmindustrin. Hur ska vi som Kristna ställa oss när det förmedlas någonting som är “Counter” Kristendomen?

En respons har varit att förbanna, stå emot eller undvika konststycken (oavsett om det är film, konst, musik, drama eller böcker tex) som inte är helt i linje i skriften eller kyrkans undervisning. Skriften säger väldigt tydligt vad vi ska tänka på: “det som är sant, det som är rätt, det som är rent, det som är dygdigt osv” (Fil 4:8) När kulturen ger uttryck för ting som inte är sant, som inte är rent, som inte är dygdigt så flyr man från det. Man blir s a s anti mot kulturen eftersom kulturen är anti-Kristus, anti-skriften osv. En del Kristna som då hör om Avatar och t ex panteistiska drag osv väljer att avhålla sig från att se det för att man inte vill smutsa ner sinnet. Faran med detta synsätt är att man kan bli väldigt separatistisk och möter bara sådant som kyrkan, eller pastorn/prästen har godkänt tex. Det negativa är också att vi kan missa oerhört mycket vackert och enastående som kommer till uttryck i samtidens kultur. Ja, vi kan bli mer petiga än Jesus själv.

En annan respons är att mer aktivt engagera sig och utvärdera kvalitén i de olika kulturyttringarna utifrån en Kristen tolkning. Det innebär att sätta sig in i de olika fackområdena och kunna ge uttryck för det som producerats. Man ger både Skriften och professionalitet, fantasirikedom osv uttrymme. Richard Niebuhr kallar denna approach för “Christ above Culture”, som är en mer positiv attityd till kulturen. Det är en syntes mellan kulturen och kristna tron där kulturen tolkas utifrån den Kristna tron. Ett annat sätt att uttrycka detta gör C.S.Lewis som kallade detta synsätt för Sehnsucht, den där känslan av att vi har vandrat långt bort från vårt hem, och längtar efter att återvända. Exempel på detta i filmen är ju tex det tydliga temat på kärlek som är villig att offra något. Också det tema som uttrycker en längtan efter att få sen återupprättad skapelse som också kommer fram i filmen.

Det negativa med det andra sättet att relatera till samtidskulturen och dess uttryckssätt är att man tenderar att tona ner den profetiska sidan. Man är nästan mer mån intresserad av att distansera sig från sina närbesläktade fundamentalistiska kusiner. Urskillning blir något helt annat. Det blir att upptäcka vaga och svårtolkade andliga teman och när det är stötande teman så ignorerar man det hellre. Vart tog sältan vägen? När det är riktigt illa så njuter man av friheten att kunna se vad som helst, medans man nästan lite hånfullt föraktar sina kristna syskon (fundamentalisterna) som pga sina samveten inte vill bli kränkta/eller smutsa ner sina sinnen.

Sanningen mellan två ting brukar ju ligga någonstans mittemellan. Så tror jag det är även här. Visst är det oerhört viktigt att inte isolera sig i någon slags egen ö där man har redan bestämt sig för hur allting är. Jag anser att det är väldigt viktigt att aktivt interagera med kulturen och ge en Kristen tolkning av det. Samhällsdebatten ska inte bara ledas av människor med sekulära uppfattningar. Vi ska vara “salt” och “ljus”. Samtidigt så måste man som kristen vara medveten om att det finns mycket saker som smutsar ner själen. Annars hade väl aldrig Paulus varit så tydlig med sin uppmaning. På ett annat ställe påminner Johannes oss om att “…allt som finns i världen, köttets begär, ögonens begär och högmod över detta livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen.” (1 John 2:16-17). Det är en smal väg att vara en aktiv kristen person i samhället och samtidigt inte bli uppfylld av “världens” värderingar och normer. Men det är vad han har kallat oss till som troende. ´

Jag tror att när Kristna å ena sidan hittar bra kontaktpunkter i samhällsdebatten och där man kan förmedla en Kristen vision av frågeställningen som berör, ihopkopplat med en stadighet och känslighet för vad som är rätt och fel, vad som är uppbyggligt och vad som är förödande utifrån en Kristet perspektiv, så kan Kristna vara frimodiga att utmana den sk Zeitgeist, dvs tidsandan och kulturen.

Advertisements

Filmtips!

Vill du se en bra film, så ska du se Slumdog millionaire. se här Den fick på Oscarsgalan 7 Oscars vilket är väldigt mycket i dom sammanhangen. I publiken satt även 9 barn från Bombays slumkvarter. Bl a fick filmen Oscar för den bästa filmen, bästa regi, bästa musik, bästa sång, bästa foto, bästa klippning och bästa ljudmix.
Har man bott i Indien vilket jag har gjort och dessutom varit i Bombay och i slumkvarteren bl a, så är filmen väldigt bra gjord. Det går inte att inte bli berörd av det man ser. Jag tycker att Filmen är väldigt verklighetstrogen. ETT TIPS: SE FILMEN!


Ett samtal om kristen teologi och annat intressant såsom historia, samhälle och kultur.
Läs mer...

A conversation about Christian theology and other interesting things such as history, society, and culture.
Read more...

 • This blog in English (through Google Translate)
 • Twitter Updates

  Blog Stats

  • 29,688 hits

  Categories

  Archives

  Advertisements