Familjen Göransson – en historia om entreprenörskap, medmänsklighet och kristen tro!

Det är alltid speciellt att komma till en ny ort. Det första man undrar över är ju vilken slags karaktär som staden man kommit till har. Har fått höra av människor i min omgivning att Sandviken är en typisk bruksort med en speciell karaktär. Blev väldigt nyfiken på detta och ville komma lite djupare på vad det innebär. En typisk bruksort är ett samhälle som är uppbyggt kring en industri av något slag. Sedan har ett samhälle vuxit fram omkring denna industri. Industrialismen kom att omdana Sveriges orter. När jag förra sommaren fick en guidad tour runt Sandviken, av en broder i församlingen, så blev det verkligen tydligt vilken betydelse som det dåvarande Sandvikens Järnverk och sedermera Sandvik AB har haft och fortfarande har i Sandviken. Därför föll det sig naturligt för mig, intresserad av historia som jag är, att studera mera om Sandvikens historia.  När man börjar läsa om Sandviken så stöter man tidigt på familjen Göransson som kanske är den familj påverkat  bruksorten Sandviken mest. Jag vill i denna bloggpost nämna några saker som slår mig efter att jag har läst boken Brobyggaren Sigrid Göransson av Gillis Andersson, som ger en intressant beskrivning av  historien om  Göran Fredrik Göransson och hans familj.

För det första så slås jag av den entreprenörsanda som vilade över familjen Göransson.  De hade många många ”järn i elden” och var aktiv inom många näringar. Har fått lära mig att Göran Fredrik Göransson var aktiv inom varv, sjöfart, järnvägar, och andra områden och att detta ”entreprenörs-arv” kom att fortsätta genom hans barn och barnbarn. Det är något speciellt med entreprenörer. De har en förmåga att skapa. De har en förmåga att konkretisera idéer och skapa ting som fyller människors behov.  Man skulle kunna nämna många vid namn, men i denna bloggpost vill jag stanna vid familjen Göransson. Genom att man lyckades få Bessemer-metoden att fungera, så skulle han sedermera få välsigna hela världen med detta. Många människor skulle få del av denna tekniska innovation.

En annan sak som jag slås av är det sociala och humanitära patos för samhället och de mest utsatta människorna som hela familjen gav uttryck för. En sann och äkta medmänsklighet. Hela tiden tanken på att göra något för ”folkets bästa”. Sigrid Göransson var inblandad i en mängd olika sociala projekt för att hjälpa människor. Denna sida behöver lyftas fram mer som exempel på goda föredömen idag när vi lever i en tid som tyvärr präglas av begrepp såsom avgångsvederlag, vinstmaximering, girighet och själviskhet.  Finns det något mer vackrare än människor som ställer sitt liv till förfogande för att göra något för sin stads bästa, eller för folkets bästa. Människor som vill hjälpa människor som har det svårt på olika sätt.

Slutligen så slås jag av den kristna trons betydelse i hela familjen Göranssons liv för allt som de gjorde. Det kommer till uttryck på många sätt, kanske tydligast genom hur måna de var om alla människor, speciellt de svaga.  Deras kamp för alla människors lika värde. Alla de olika projekt som drogs igång.  En lite rolig anekdot från boken som visar just på trons betydelse i familjens liv är när Sigrid Göranssons pappa sägs ha kallat upp en arbetare till sitt kontor och frågat honom: ”Tror du på Gud?, Nej!   –Ja, då får du flytta, men jag ska skaffa dig en bra plats; här får du inte gå och prata dumheter.” Det är väl inte så många arbetsgivare som skulle göra så idag, men för familjen Göransson var den kristna tron betydelsefull.

Vad kan vi lära oss idag av familjen Göransson? Du kanske tänker att vi lever ju i andra tider och med andra tänkesätt och andra beteenden. Jo, det gör vi. Men jag tror att vi kan lära oss en hel del av historien. För att kunna titta på framtiden är det nämligen viktigt att ha med sig historien.  Jag tror att den främsta mätaren på hur ett samhälle mår visar sig i hur vi tar oss an de svagaste medborgarna. Inte i vilka bilar vi kör, eller vilka kläder vi bär, eller vilka hus vi bor i, utan hur vi behandlar dom svagaste mitt ibland oss.  Ett annat ord för detta är barmhärtighet.  Svag kan man vara av många olika orsaker. I själva verket kan vi alla höra till den kategorin någon gång i livet. Hälsan kan svikta, man kan tappa sitt arbete, bli av med sin bostad, råka illa ut i olika relationer, fastna i olika former av missbruk, ja listan kan göras lång.  Alla människor har rätt till ett människovärdigt och fullödigt liv.  Jesus visade med liknelsen om den barmhärtige samariten (Luk 10:25-37) att sann barmhärtighet visas i handling och inte bara med ord. Sann medmänsklighet är praktisk. I familjen Göransson och Sandvikens tidiga historia så hittar vi goda föredömen just när det gäller detta att osjälviskt bry sig om människor, särskilt de som lider och har det svårt. Låt oss följa deras exempel!

Advertisements

0 Responses to “Familjen Göransson – en historia om entreprenörskap, medmänsklighet och kristen tro!” 1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Ett samtal om kristen teologi och annat intressant såsom historia, samhälle och kultur.
Läs mer...

A conversation about Christian theology and other interesting things such as history, society, and culture.
Read more...

 • This blog in English (through Google Translate)
 • Twitter Updates

  Blog Stats

  • 29,650 hits

  Categories

  Archives

  Advertisements

  %d bloggers like this: