Att vara i den här världen men inte vara av den här världen!

Kristna använder ofta frasen i den här världen men inte av den här världen. (Vilket är hämtat från Jesu ord i John 17:11, 16). Detta uttryck fångar det svåra men så viktiga ansvar som Kristna har av att vara en synlig och distinktiv närvaro mitt i alla samhällen och mänskliga gemenskaper.

Tim Keller har talat om detta i sin bok, Center Church. Han säger bl a:

We will have an impact for the gospel if we are like those around us yet profoundly unlike them at the same time, all the while remaining very visible and engaged.

1. Kristna ska vara i denna värld.

Tim Keller skriver så här:

So, first of all, Christians must be like their neighbors in the food they eat and clothes they wear, their dialect, general appearance, work life, recreational and cultural activities, and civic engagement. They participate fully in life with their neighbors. Christians should also be like their neighbors with regard to excellence. That is, Christians should be very good at what others want to be good at. They should be skillful, diligent, resourceful, and disciplined. In short, Christians in a particular community should—at first glance—look reassuringly similar to the other people in the neighborhood. This opens up nonbelievers to any discussion of faith, because they recognize the believers as people who live in and understand their world. It also, eventually, gives them a glimpse of what they could look like if they became believers.

2. Kristna ska inte vara av denna värld.

Tim Keller kommenterar det så här:

Second, Christians must be also unlike their neighbors. In key ways, the early Christians were startlingly different from their neighbors; it should be no different for us today. Christians should be marked by integrity. Believers must be known for being scrupulously honest, transparent, and fair. Followers of Christ should also be marked by generosity. If employers, they should take less personal profit so customers and employees have more pay. As citizens, they should be philanthropic and generous with their time and with the money they donate for the needy. They should consider living below their potential lifestyle level. Believers should also be known for their hospitality, welcoming others into their homes, especially neighbors and people with needs. They should be marked by sympathy and avoid being known as self-serving or even ruthless in business or personal dealings. They should be marked by an unusual willingness to forgive and seek reconciliation, not by a vengeful or spiteful spirit.

Vidare så betonar Keller följande:

In addition to these character qualities, Christians should be marked by clear countercultural values and practices. Believers should practice chastity and live consistently in light of the biblical sexual ethic. Those outside the church know this ethic—no sex outside of marriage—and any inconsistency in this area can destroy a believer’s credibility as a Christian.

Så här kan och bör alltså kristna leva i den gudomliga paradoxen: Att leva i den här världen och samtidigt inte vara av den här världen. Både och samtidigt.

Men tänk om….

När man funderar på dessa saker så slog mig en tanke: Vi känner ju till faran med att vara i den här världen och samtidigt vara av den här världen. Det fenomenet brukar benämnas världslighet. Man kompromissar med det kristna budskapet och den kristna livsstilen. Vi är också medvetna om faran med att som kristna inte vara av den här världen samtidigt som man inte är i världen. Det kan bli en flykt från verkligheten. Man vågar inte möta ifrågasättande. Man kanske inte vågar möta avvikande åsikter och uppfattningar. Det kan visserligen finnas skäl till att gå i kloster eller andra liknande retreat-former. Det är när människor känner det specifikt som en andlig kallelse. Det har alltid funnits genom kyrkans historia. Men det hör inte till det vanliga och ej heller det som vi talar om här. Här handlar det mer om en verklighetsflykt. Man skapar ett slags (para)samhälle där människor kan vara jämt och aldrig se något annat.
Men ser vi faran med Kristna som inte är i världen, men som är AV den här världen. Just det! Kristna som bekänner sig till Jesus, som flyr från världen och som ändå är fulla av världsliga influenser.

Det är möjligt för kristna och kyrko-gemenskaper att “skära av” all relation och koppling från samhället och världen och träda in i isolering och ändå på samma gång visa alla tecken på världslighet bakom stängda dörrar. I en sådan situation så är kyrkan oförändrad av evangeliet och visar på alla världens karaktärsdrag. Kanske det betyder för vissa människor att vara självisk i vår omtanke för andras behov. Man sätter jämt sig själv i första hand. Det kan betyda att man är väldigt materialistisk i sin attityd till pengar. Det blir så oerhört viktigt att ha statusprylar och märkessaker för att vara inne och få umgås med “rätt” människor. Det kan innebära att man är så själv-upptagen att fokus i våra liv är inte evangeliet till de förlorade, men snarare vikten av vårt eget välbefinnande och behag. Det kristna livet blir en slags variant på Frank Sinatras kända låt “I did it my way”. Dvs, man lever sitt liv väldigt själviskt och utgår från sig själv snarare än Gud. Den totala motsatsen till det som Herren själv lärde oss att be: “Ske din vilja”.

Vilken tragedi när kristna inte är i världen men ändå så tydligt är AV den här världen.

Advertisements

0 Responses to “Att vara i den här världen men inte vara av den här världen!” 1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Ett samtal om kristen teologi och annat intressant såsom historia, samhälle och kultur.
Läs mer...

A conversation about Christian theology and other interesting things such as history, society, and culture.
Read more...

 • This blog in English (through Google Translate)
 • Twitter Updates

  Blog Stats

  • 29,688 hits

  Categories

  Archives

  Advertisements

  %d bloggers like this: