Några ytterligare kommentarer till frikyrkosamtalet

Böljorna gick höga ett tag i den sk frikyrkodebatten, eller #frikyrka, som den benämndes på twitter. Sigfried Demingers ganska personliga och delvis uppgivna artikel om frikyrkan väckte en intressant och viktig debatt till liv. Tycker att antalet debattartiklar, twitter och facebookinlägg osv visar på att det finns ett stort engagemang och intresse för kyrkan och det liv som pågår där. Många olika perspektiv och åsikter ryms i debatten och jag tycker att den har hållit en fin ton. Inga hårda ord eller överdrivet höga hattar har funnits i debatten. När den höll på att falna, så kom journalist-profilen Siewert Öholm in på banan och väckte fortsatt liv i debatten. Han evererade ett antal svingar till frikyrkan och ett antal hyllningar till det största frikyrko-samfundet idag, Svenska Kyrkan. Demingers artikel var mycket mer genomtänkt och teologiskt motiverad som jag ser det, medans Öholms artikel tycker jag var väldigt svepande och generaliserande. Dock så har dem det gemensamt att dom tror att lösningen är att gå in i Svenska Kyrkan. Personligen tycker jag att det är ett naivt och förenklat sett att se på saken. Det var en som god vän till mig i Svenska Kyrkan sa: “Vad ser dom som inte jag ser”.

Det har kommit några artiklar som har behandlat vikten av mentorer inom frikyrkan, t ex se här som är en viktig aspekt. Det verkar som att personlig besvikelse lätt blir en starkare beslutskraft än att tänka på vad man kan ge vidare till yngre generationer. Vi pratar ju om personer som hela sin liv varit delaktiga och ganska framträdande personer inom frikyrkan, som när de inte längre har den platsen måste gå vidare. Tror de hade kunnat göra mycker mer nytta genom att hjälpa unga predikanter och journalister hur man ska arbeta på effektivt sätt. De hade kunnat göra mer avtryck genom att se unga människor, hjälpa dom, uppmuntra och dela av mångårig erfarenhet på planen.

Idag kommer en artikel i Dagen se här skriven av Roine Svensson som tar upp sekulariseringen i Svensk kristenhet som det stora problemet. Han menar att sekulariseringstendenser har fått stort spelrum i alla kyrkor i Sverige, såväl frikyrka som Svenska Kyrkan. Detta får lite olika effekter och resultat beroende på kyrka och “fromhetsmönster”, vilket är väldigt tydligt. Medans det i frikyrkan kan få effekter av “slapphet och nonchalans”, “bibelordets och bibelförkunnelsens minskade utrymme”, underhållningstendenser, “ytlighet” mm, så får det i Svenska kyrkan konsekvenser såsom liberalteologiska tendenser, en tendens av att allt är tillåtet eftersom det rymms under “kärleksbegreppet”, Jesus omvandlas till den store etikern (och man hoppar över allt övernaturligt inslag) religionsdialoger som tenderar att övergå i religionssynkretism (där det inte finns någon skillnad utan alla religioner är lika bra) osv. Precis som författaren säger, så har alla traditioner något bra såväl som mindre bra sidor. Det handlar om att lära sig av det. Man behöver inte kasta ut barnet med badvattnet s a s.

Han säger i slutet av artikeln något bra som sammanfattar en viktig aspekt: Inte antingen eller utan både och:

Vi behöver en kombination av helighet och folklighet, ordning och frihet, planering och spontanitet, det himmelska och det vardagliga, det övernaturliga och det naturliga, det enkla evangeliserande budskapet och den djupare bibelundervisningen och lärjungaträningen.

Advertisements

0 Responses to “Några ytterligare kommentarer till frikyrkosamtalet” 1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Ett samtal om kristen teologi och annat intressant såsom historia, samhälle och kultur.
Läs mer...

A conversation about Christian theology and other interesting things such as history, society, and culture.
Read more...

 • This blog in English (through Google Translate)
 • Twitter Updates

  Blog Stats

  • 29,688 hits

  Categories

  Archives

  Advertisements

  %d bloggers like this: