Provrörsbefruktning: etiska gränser

För alla som är intresserade av forskning och vetenskap så missar man inte Nobelfesten. Det är en intressant tillställning där forskningens
spjutspets inom vissa områden belönas med den högsta äran inom vetenskapen: Nobelpriset. I år så var det kanske extra intressant med den Brittiske nobelpristagaren i medicin, Robert Edwards. Tillsammans med sin kollega, Patrick Steptoe, så lyckades dom utveckla tekniken runt IVP (In vitro Fertilisering), dvs befruktning i glas. Vi brukar ju prata om provrörsbefruktning.
Idag är det över 4miljoner barn som har sett världens ljus genom denna metod så den har blivit accepterad i alla led. Miljontals föräldrar som
har lidit av ofruktsamhet och barnlöshet har till sist fått den stora glädjen och även det stora ansvaret att bli föräldrar.

Inte alla har ju varit positiva till utvecklingen. Katolska kyrkan har haft en försiktig hållning till saken. Givetvis så hittade media en negativ
person för att skapa en klassisk konfliktdramaturgi, där tro står i motsats till vetenskap och forskning. Har det hänt förut tro?!.
Problemet är att media väldigt många gånger inte bryr sig om att höra vad personen ifråga har sagt eller hur han motiverat sin hållning. När det gäller media så gäller inte alltid regeln att förklara motpartens helhetssyn eller argument.

De etiska problem som omger just detta område tangerar det som är diskuteras i samband med aborter, och abortlagstiftningen. Dvs det som har att göra med forskningen på embryon. Orsaken till att man enligt svensk lag inte får forska på ett mänskligt embryo och sedan implantera det i en kvinnas livmoder är att denna mänskliga varelse riskerar att skadas. Vad gör man då? Jo man kasserar det. Ingen får alltså forska på ett mänskligt embryo i livmodern eftersom det betraktas som en kränkning av människovärdet. Det anses vara moraliskt fel och kan leda till rättsliga efterspel. Men enligt svensk lagstiftning får man forska på mänskliga embryon så länge embryot inte förs in i en kvinnas kropp. Det måste till och med kasseras. Slutsatsen är att enligt svensk lagstiftning avgörs det mänskliga embryots moraliska och rättsliga status av dess lokalisering. Inget avgörs av embryots ontologiska status: dvs att det är ett mänskligt embryo och inte ett kvalsterembryo eller råttembryo eller liknande.

Godtar vi detta resonemang för andra faser av det mänskliga livet. T ex skulle vi avgöra t ex äldre människors status av deras lokalisering. Om personen är i hemmet eller i äldrevården? Är detta ett trovärdigt eller etiskt accepterande sätt att argumentera? Jag anser att det inte är det.
Frågan är då vad som avgör att en mänsklig individ har ett okränkbart människovärde i en fas och inte en annan? Är det åldern? Är det vissa biologiska funktioner? Eller något annat? Åldern låter inte som ett förnuftigt argument. Biologiska funktioner innebär att människovärdet skulle vara kopplat till att vissa funktioner fungerar. Det är ett ganska farligt spår. Vilka funktioner krävs då? Varför just dom?

Jag anser som kristen att principen om människovärdet är den viktigaste av alla principer. Forskning och vetenskap som strider mot
denna princip blir problematisk. Ingen forskning kan bedrivas utan vissa etiska principer och värderingar. Ingen forskare i Sverige åtminstone skulle tänka sig att forska och experimentera på människor mot deras vilja. Forskning kan inte bedrivas hur som helst, utan har etiska gränser. Därför är det viktigt att ta avstånd från forskning som sker på människor på bekostnad av deras människovärde. Det kan inte vara moraliskt försvarbart att hjälpa till att skapa människoliv på bekostnad av människoliv.

Advertisements

0 Responses to “Provrörsbefruktning: etiska gränser” 1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Ett samtal om kristen teologi och annat intressant såsom historia, samhälle och kultur.
Läs mer...

A conversation about Christian theology and other interesting things such as history, society, and culture.
Read more...

 • This blog in English (through Google Translate)
 • Twitter Updates

  Blog Stats

  • 29,688 hits

  Categories

  Archives

  Advertisements

  %d bloggers like this: