Post-Benny Hinn reflektion

Den Amerikanske evangelisten Benny Hinns medverkan på Livets Ords Europakonferens förorsakade en storm den svenska
Kristenhetens olika debatt och diskussionsforum, på bloggar, twitter, facebook och Kristna nyhetsredaktioner. Har aldrig varit med
om att det som Benny Hinn förmedlade på Lördagskvällen skulle skapa sådana rubriker. Vad var det då som skapade sådana enorma rubriker.
* Spekulationer om Pre-adamitisk natur
* Gnostiska tendenser där det fysiska nedvärderas till förmån för det andliga. “Vi är ande…har en själ…bor i en kropp”. Överhuvudtaget
andliga ting höjs upp.
* Tvetydigheter när det gäller synen på treenigheten och relationen mellan personerna i Gudomen.
* Tvetydigheter när det gäller synen på Jesu fysiska närvaro. Man fick uppfattningen att Jesu kropp inte var en verklig fysisk korpp utan något annat. Gränsade till doketismen dvs att Jesu kropp var en skepnad, dvs inte en riktig kropp. Detta var en heresi under kyrkans tidiga år. Konklusionen av detta resonemang är ju att frälsningen inte är giltig eftersom hans kropp inte var verklig. Det skulle så fall vara en allvarlig avvikelse från klassisk Kristen lära.
* Jesu blod kom från Gud och inte från Maria.

Ulf Ekman var snabb med att efter haft samtal med Benny Hinn där han tagit upp tveksamheterna, spekulationerna och avvikelserna göra en offentlig markering där han klargjorde för Klassisk Kristen syn på treenigheten, Kristologin mm. Anser att det var viktigt att Ulf Ekman, som värd för Europakonferensen, som inbjudare av Benny Hinn markerade på detta sätt.

Det som man kan fundera på är om det som förmedlades var onödig spekulation för att väcka uppmärksamhet eller om det var genomtänkt teologi. Alla kan väl säga grodor eller göra bort sig. Men jag anser att det än mer allvarligt om det är ett synsätt som har systematiserats och anammats. Hur det ligger till med den saken får väl en teologisk utvärdering visa.

Jag anser att det här tillfället visade på just behovet i Pingst-karismatiska sammanhang av en typ av läroämbete. Att det finns en samlad auktoritet och översyn som övervakar att sund Kristen lära förkunnas och förmedlas. Att det finns en auktoritet som kan ge vägledning, styrning, korrigiering och översyn så att det som apostlarna överlämnade förvaltas på rätt sätt. Just inom den Globala Pingst och karismatiska rörelsens alla enorma förgreningar så finns det tyvärr mycket vildvuxen teologi som har utvecklats av olika personer och grupper. Har själv stött på det under mina år utomlands i kyrkligt arbete. Jag tror att just oberoendet och självständigheten som har varit viktiga ledord för många splittringar och startandet av nya kristna grupperingar har också lagt grogrund för utvecklandet av osunda läror med fokus på periferiska ting.

Att osunda läror utvecklats hos Amerikanska helandeevangelister är ju inte något nytt med Benny Hinn. Kom ihåg när jag läste om denna gren av den Globala Pingströrelsen att detta har varit ett ganska återkommande fenomen. John Alexander Dowie, var en helande evangelist som såg många helanden och mirakler äga rum men som senare i livet hamnade snett för att han hävdade att han var Elia (som vi läser om i Bibeln). William Branham som trots märklig tjänst med många helanden förnekade treenigheten och hade flera andra udda läror. Jack Coe hävdade att om man var sjuk och konsulterade läkare, så var det förknippat med odjurets märke. Listan kan göras mycket längre. Vad jag vill visa med det här är att många helandeförkunnare såg verkligen under och helanden, men kunde sen ha en hel del underliga och heretiska uppfattningar. En gemensam nämnare för många av de här evangelisterna var att de hade bristande eller väldigt dåliga bibelkunskaper. Väldigt få hade teologisk utbildning. Därför kunde de ibland hitta på väldigt underliga och märkliga läror.

Detta aktualiserar behovet av teologisk utbildning och träning för dom som ska verka i kyrkans tjänst. Jag hoppas att detta leder till en fördjupning i troslära och teologi hos Benny Hinn såväl som att det tände tanken hos människor i publiken som vill arbeta i kyrklig tjänst.

Advertisements

4 Responses to “Post-Benny Hinn reflektion”


 1. 1 John Nilsson August 2, 2010 at 2:06 am

  Det farliga gällande udda läror tycker jag kan vara att somliga som är vana vid att få direktinspiration från Gud (t.ex vad man i trosrörelsen kallar “kunskapens ord”) om specifika situationer som Gud vill agera i, tror att man kan göra likadant med lära och teologi.

  I praktiken blir det då så att en sådan villolärare i bästa välmening “upplever” att en viss vers ska tolkas på ett visst sätt. Om personen inte fått någon vägledning av någon vis kristen någonsin alls i sitt liv, kan personen då till och med trots Jesu varningar få för sig att undervisa upplevelsen som kristen teologi.

  Allra värst blir det om personen då dessutom använder en rad lösryckta bibelverser som åhörare inte hinner kolla upp, så att somliga människor sammanknippar villoläran med Guds Ord eller kanske istället tappar förtroendet för bibeln.

  • 2 davidstankar August 2, 2010 at 11:36 am

   Hallo John!
   Jag instämmer i ditt påstående. Här har mycket obehagligt skett som inte borde ha skett i synnerhet inom Pingst karismatiska kretsar. En orsak till det har varit just bristen på ledare som faktiskt gått till rätta med detta. Här saknar jag även en typ av läroämbete som kan skyddar kyrkor från olika typer av maktmissbruk. Dessutom tror jag att just bristen på insyn gjort det möjligt.
   Det finns alltid en fara när subjektiviteten har överhand inom den Kristna tron. När man lägger betoning på individen och hur han/hon tolkar skriften t ex så kan det väldigt lätt gå fel. Tron har ett konkret innehåll som behöver förvaltas.


 1. 1 Teologin viktig i den pingstkarismatiska rörelsen. - Bengts Blogg Trackback on July 30, 2010 at 11:12 am
 2. 2 Innanför eller utanför den kyrkliga familjen? - Bengts Blogg Trackback on July 30, 2010 at 4:37 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Ett samtal om kristen teologi och annat intressant såsom historia, samhälle och kultur.
Läs mer...

A conversation about Christian theology and other interesting things such as history, society, and culture.
Read more...

 • This blog in English (through Google Translate)
 • Twitter Updates

  Blog Stats

  • 29,688 hits

  Categories

  Archives

  Advertisements

  %d bloggers like this: