Sommar-reflektioner

Nu är det semestertider och många passar på att koppla av från arbete och andra stressmoment. Det blir helt plötsligt mycket
tid över för familjen, för att läsa böcker, att njuta av naturen (här får väl ändå beachen räknas också) och mycket mer. Det som jag tycker är skönt är att det ger tid och möjlighet till reflektion och eftertanke. Man har tid för att reflektera över sitt liv, sitt arbete, sin familj, sin kyrka och allt allt annat som det går att fundera omkring. Har funderat en del kring det här med ekumeniken inom Svensk kristenhet.
Ekumenik kommer från grekiskan och betyder “hela den bebodda världen”, men kan också ha betydelsen “hus” och “hushåll”. Ekumenik står alltså för att leva tillsammans. Ordet används för samverkan i mission och innebär att kyrkor och kristna organisationer med olika trosinriktningar samverkar och samarbetar för att uttrycka enhet och samhörighet i den världsvida kristna familjen. Vidare så hör Ekumenik samman med mission, sändning i världen. Enhetens grund finns i Guds enhet som Fader, Son och Ande. Ekumenik innebär en riktning mot enhet mellan olika kyrkosamfund och lokala församlingar. Genom de kristnas enhet skall världen tro på och förstå att Gud har sänt Jesus Kristus i kärlek till alla människor. Jesu bön för sina lärjungar om enhet innebär, att alla kristna på samma ort förenas i en enda gemenskap. I splittringens värld lever församlingen i förväntan på den synliga enheten och är inriktad mot detta mål
Nu är det ju så att inte alla gillar det här med ekumenik. Det har utkristalliserat sig olika positioner när det gäller hur man ser på det/de ekumeniska samtalet/en. Här rekommenderar jag att läsa Bengt Malmgrens fina artikel, se här där han spaltar upp de olika grupperingarna ganska träffande.

En annan intressant artikelserie som belyser vad som håller på att hända i Svensk Kristenhet är den som fd biskopen Björn Fjärrstedt initierade se här . Han belyste situationen i svensk kristenhet som en pågående “…polarisering inom svensk kristenhet, svenskkyrklig såväl som frikyrklig.” Å ena sidan så finns den gruppering som arbetar med ett slags “liberalt projekt” där det handlar om att vara “öppen mot samtiden, bekräftande och folktillvänd” på bekostnad av det Kristna radikala budskapet och där man tonar ner viktiga teologiska termer såsom “synd, omvändelse, försoning, nåd och helgelse.” Å andra sidan finns den gruppering som värnar om det “traditionellt allmänkyrkliga” och där man vänder blicken mot kyrkans tidiga historia när det gäller liturgi, lära och liv.

Genast så fick fd biskopen mothugg på sin artikel från en viss Nils Andreasson, som är redaktör för Kristna nätverket för Palestina. se här . Andreasson menar att Fjärrstedt ingår i en “ohelig allians” som försöker “spränga Svenska Kyrkan inifrån”. Han börjar med att misstänkliggöra fd biskopen för att stå nära påven i Rom. Sen så svartmålar han påven Benedict Ratzinger genom att anklaga honom för att mörklägga pedofilanklagelserna. Det är ett ganska elakt sätt att angripa någon på. Det brukar kallas för guilt by association. Sen lyfter han upp sin egen ärkebiskop som är så bra eftersom han stödjer samkönade äktenskap. Här försöker han verkligen! Den typen av argumentation kallar jag för sandlådeargumentation.
Andreasson försöker placera den förre biskopen i en “militant” höger fåra som representerar en udda kristendom som bara är styrda av marknadskrafterna. Håller man på på det sättet, så kan man ju verkligen tala om att politisera den kristna tron. Nu är det inte sant heller.
De närmanden som har börjat äga rum mellan troende i olika samfund är ju faktiskt något unikt. Det har inte i första hand handlat om de gamla teologiska lärostriderna, utan att man träffas runt tron på Jesus Kristus som herre och frälsare. Där har ju Jesus-manifestationen som ägt rum i Stockholm år efter år bidragit till mycket. Det handlar om ett närmanden baserat på den gemensamma tron på Jesus och förtroendefulla relationer som byggts upp mellan människor.

Sen är det ju så att en viss polarisering ändå har skett. Den stora skiljelinjen är ju Bibelsyn och bibelbruk i de Kristna sammanhangen. Hur ska man se på Bibeln och på dess budskap. Hur ska man tolka bibelordet? Även jag menar att man behöver inte se detta som något konspiratoriskt att troende med liknande bibelsyn hittar varandra från olika delar av Kyrkofamiljen. Det är fruktbärande och förtroendegivande för framtiden snarare.

Sen är det viktigt att se sin samtid och kunna möta dom behov som finns idag med känsla och öppenhet. Visst är det så att det inte är rimligt att Kristna i en viss del av världen vältrar sig i lyx medans syskon på andra sidan världen kämpar för att överleva dagen. Kristna människor med patos för rättvisa och solidaritet, (inte sossarna som ska ockupera det ordet), med människokärlek bryr sig om sin nästa och hjälper de fattiga, de hemlösa, de sjuka, de som råkat ut för en katastrof osv. Det är att förkroppsliga evangeliet. Detta är en viktig sida som befrielseteologin fått upp ögonen för. Däremot kan man inte lyfta bort behovet av frälsning, nåd, försoning, omvändelse osv. Det hör ihop.

Jesu budskap var verkligen radikalt. Hans budskap var omvändelse! Hans budskap var frälsning! Men hans budskap var också att inte leva för rikedom utan leva för Guds rike. Hans budskap var att predika evangeliet! Hans budskap var att hjälpa de fattiga! Hans budskap var att hjälpa de svaga, att hjälpa föräldralösa barn och änkor.

Låt oss följa i hans fotspår!

Advertisements

2 Responses to “Sommar-reflektioner”


 1. 1 Nils Andreasson July 29, 2010 at 8:04 am

  David

  Debatten om ekumenik kan föras på många olika sätt. Annika Spalde skriver i sitt debattinlägg i Dagen så som jag helst själv ville ha skrivit. Att det inte blev så för mig beror på hennes och mina olika bakgrunder och erfarenheter. Läs hennes inlägg och begrunda hur hon visar att ett nytt samtal/en ny ekumenisk dialog kan föras utan bitterhet. Du och jag har kanske också något mer gemensamt än vad en polemik för polemikens egen skull kan visa. De två sista styckena i din blogg är jag helt överens med dig om. Särskilt dessa träffande ord vill jag minnas: ”Men hans budskap var också att inte leva för rikedom utan leva för Guds rike.” Låt oss fortsätta ett personligt samtal via mail så kanske delar av detta samtal kan publiceras senare för att visa att muren oss emellan endast var tillfällig eller skenbar.

  Nils Andreasson
  redaktör i Kristna nätverket för Palestina

  • 2 davidstankar July 29, 2010 at 7:43 pm

   Tack för ditt svar!

   Jag undrar vad du menar med “föras utan bitterhet”? Syftar du på Fjerrstedt, eller mig eller någon annan? Jag är inte intresserad av polemik per se, men tyckte nog att du var ganska polemisk i din artikel. Sen är det ju så att det är viktigt att bry sig, ha solidaritet med människor osv. Men från min horisont är det prioriterade människans omvändelse och frälsning. Är öppen för fortsatt samtal 🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Ett samtal om kristen teologi och annat intressant såsom historia, samhälle och kultur.
Läs mer...

A conversation about Christian theology and other interesting things such as history, society, and culture.
Read more...

 • This blog in English (through Google Translate)
 • Twitter Updates

  Blog Stats

  • 29,688 hits

  Categories

  Archives

  Advertisements

  %d bloggers like this: