Filosofen Habermas och Kardinal Ratzinger

I går så var jag på en intressant föreläsning på Katolska kyrkan anordnad av Forum Catholicum Upsalienses. Eftersom jag tyckte det var intressant så förde jag lite anteckningar. Det var första gången som jag besökte denna förening med lite äldre genomsnittsålder på deltagarna och besökarna. Föredragshållare var Teologi doktor Ulf Jonsson (Religionsfilosofi) med ämnet: ”Påven och Jürgen Habermas – om religion och sanning i ett postsekulärt samhälle”. Jag är mest bekant med Ulf Jonsson genom böcker som han har skrivit.

Ulf Jonsson började med att skissa över de båda herrarnas biografi och utveckling, för att sedan teckna den filosofiska och teologiska syn som kännetecknade dom. Habermas är ju intressant så tillvida att han tidigt (i början av 80-talet) förutspådde religionens död i det moderna demokratiska samhället med undantag för en vissa kvarleva i den privata sfären. Han menade att världsreligionerna skulle omvandlas till något profant, likt världsfilosofi.

Idag så har Habermas lämnat den uppfattningen bakom sig. Idag så menar han att religionen är väldigt viktig och har kommit för att stanna i det moderna samhället. Ett talande citat från Habermas som Ulf Jonsson översatte är: ”Så länge det religiösa språket innehåller inspirerande, ja omistliga semantiska innehåll som filosofin (åtminstone ännu) inte klarar av att uttrycka eller översätta i en argumentativ typ av diskurs, kommer filosofin i sin postmetafysiska gestalt varken att ersätta eller tränga bort religionen.”

Ulf Jonsson nämnde två viktiga hållplatser som en rimlig orsak till Habermas omvärdering: 1) Dels hans berömda tal i den nationella helgedomen i Tyskland, Pauluskyrkan i Frankfurt, den 14 oktober 2001 och 2) dels hans offentliga debatt i Munchen med den dåvarande kardinalen Joseph Ratzinger (Nuvarande påven).
Det berömda talet i Pauluskyrkan i Frankfurt hölls en månad efter att terrorattentaten i USA ägde rum. I det talet så menade Habermas att terroristernas syn på religion kommer som ett svar på den västerländska sekularisering som försökt tillintetgöra och osynliggöra religion och dess plats i samhället. I det här talet så myntade han begreppet “Postsekulära samhället” och menade med det att såväl aggressiv sekularism såväl som religiös extremism kommer inte ha någon plats i samhället. Den religiösa tron har en given plats i samhället och samhällssdebatten och är liksom en vågmästare som ser till att samhället inte hamnar i en moralisk kris. Detta tycker jag är intressant att höra från en icke Kristen inflytelserik filosof.

Jonsson sammanfattade även den offentliga debatten mellan Habermas och Ratzinger i Munchen som var väldigt intressant. Ämnet för den debatten var religionens plats i det moderna demokratiska samhället. En känd Jurist i Tyskland som jobbat i högsta domstolen hade myntat en tes om att “den frihetliga staten lever av förutsättningar som den själv inte kan garantera”. Om detta är sant, så innebär ju det att demokratin inte kan fortleva utan hjälp från en religiös värdegrund. Habermas menar att utan religionens roll så riskerar västerlandet att få ett “urspårat sekulariserat samhällle” där vinstintresse slår ut mänskliga värden om religion försvinner. Han menar att religionen med sin övernaturliga blick på tillvaron kan förmedla inspiration och kraft till moraliskt handlande som inga andra idéer eller filosofier kan göra. Habermas syn på religionens roll i samhället var ganska likstämmig med Kardinalen på denna punkt.

Jonsson menar att Habermas kritik mot just ekonomiska vinstintressen som styr samhället speglar hans vänsterorienterade syn på tillvaron som präglat hans bakgrund. Man får intrycket av att Habermas ser religionen primärt som ett bra verktyg i ett samhället för att bevara mänskliga värden. Han verkar inte ha några personliga intressen av religiösa frågor. Han ser religionen mer som en förlängning av filosofins metafysik genom att den kan uttrycka ting som anses vara av metafysik natur. T ex att livet har en mening.

Habermas anser inte att en religiös tro kan vara summan av en rationell process där människor kommit till tro genom ett rationellt begrundande. Han placerar religiösa övertygelser bortom vetandets värld eftersom de inte är ställda under objektiv granskning. Han skiljer på de två sfärerna m a o. Däremot så menade Ulf Jonsson att Habermas inte förkastar all religion som irrationell. Snarare så menar han att det handlar om olika former av säker övertygelse i livet, trots att det inte går att genomföra en vetenskaplig prövning. Habermas kallar det för “vardagslivets ofelbara praktiska sanningar”. T ex: Man går inte på en bro som man inte tror håller för det.

En intressant notis är att i samband med att Habermas omvärderade sin syn på religionens roll i samhället och gav uttryck för detta i offentligheten, framförallt i det berömda talet i Pauluskyrkan i Frankfurt, så spreds rykten om att filosofen hade blivit troende och omvänd. Men det hade han inte. I en intervju som tysk press hade gjort förra hösten så hade han svarat: “Jag har blivit gammal, men inte religiös”.

Slutligen, jag tycker det är intressant, att en person av Habermas dignitet, som är en av de mest inflytelserika filosoferna idag i Väst-Europa, inte har några problem med att kunna omvärdera sin syn så radikalt när det gäller religionens roll i dagens samhällle. Det tycker jag är beundransvärt och visar på att hans prestige inte sitter i hans “övermåttan höga och avancerade tankar” utan snarare en ödmjukhet att kunna ändra sig när fakta pekar åt ett annat håll.

Under kvällen gjorde Ulf Jonsson även reklam för en ny bok som han givit ut som heter Habermas, påven och tron. Jürgen Habermas och Joseph Ratzinger om religion och sanning i ett postsekulärt samhälle..

Advertisements

2 Responses to “Filosofen Habermas och Kardinal Ratzinger”


 1. 1 Henrietta Frank February 10, 2010 at 12:47 pm

  Hej igen! Igår kväll var jag på Filosofi cirkeln här i Lund och lyssnade på samma föreläsare som du. Nu undrar jag om du har fått mitt svar som jag skrev nyligen? Jag orkar inte skriva om det. Plötsligt bara försvann allting i cyberspace.
  Henrietta

 2. 2 davidstankar February 12, 2010 at 12:23 pm

  Hej Henrietta!
  Väldigt intressant föreläsning. Vilket svar refererar du till?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Ett samtal om kristen teologi och annat intressant såsom historia, samhälle och kultur.
Läs mer...

A conversation about Christian theology and other interesting things such as history, society, and culture.
Read more...

 • This blog in English (through Google Translate)
 • Twitter Updates

  Blog Stats

  • 29,688 hits

  Categories

  Archives

  Advertisements

  %d bloggers like this: