Teologi som en “resurs”

Det finns vissa typer av teologi som jag inte gillar även om det finns en hel del saker
som uttrycks som jag kan hålla med om. Det kan vara vissa typer av politisk teologi, eko-teologi eller feminist-teologi. Varför? Pga att det försöker att använda (läs utnyttja) sig av teologi för icke teologiska syften. Dom talar en hel del om den Kristna traditionen som en “resurs” för att tackla vissa spörsmål.

Det finns problem med den här typen av approach. Det jag tänker på först, är att approachen verkar implicera att teologin själv inte är involverad i de verkliga spörsmål, vare sig det är politiska frågor, vardagsfrågor, miljö,djurfrågor eller dylikt. Teologin ses snarare som en resursbank av ideér som kan tas ut ur sitt sammanhang (kontext) och tillämpas. Självklart skulle ingen av dessa teologer hålla med om detta eftersom paradoxalt nog skulle detta anses vara “extremt konservativ” syn på teologi. Dessa teologer vill oftast vara progressiva och radikala.

Det ser ju oftast ut som att motivet till den här approachen är att man vill vara relevant även utanför Akademin eller kyrkans värld. Det i sig är ju visserligen beundransvärt, men det verkar finnas en del missuppfattningar som är problematiska i sig. Vilka då?

1. Det verkar finnas en uppfattning att kyrkan är antingen isolerad eller obetydlig, eller både och. För att vara relevant så måste man konfronteras med det sekulära och föra in sekulära ideér som ska styra det religiösa. Ett exempel: Man kan se naturen och skapelsen och med alla möjligheter som det öppnar upp för utan att överhuvudtaget tänka på Gud.

2. Det blir liksom en marknadsbaserad syn på världen. Teologin är produktionen av marknadens ideér, som konkurrerar på en sk marknadsplats där många ideér och tankesystem florerar.

Jag menar att den här synen på teologi leder till att man tycker den är irrelevant och att den behöver förändras för att bli relevant. Ingen kan säga något av vikt eller sant om grundsynen är att det inte finns något som är viktigt eller sant. Dock verkar detta ibland vara logiken bakom deras resonemang.

Det här för mig till vilken teologi som jag uppskattar. För mig är det när man istället för att exportera idéer från teologin till den sekulära världen inkorporerar världen in i teologins värld. Världen och Teologin/uppenbarelsen möts och konfronteras och det blir som Paul Tillich säger en korrellation, som leder till meningsfullt utbyte. Människors erfarenheter i livet som uttrycks som frågor får sitt svar i teologins och uppenbarelsens värld. Teologin försöker att besvara människans livsfrågor. Om inte det sker, så finns risken att det kristna budskapet passerar förbi den sekulära människan för det är inte relevant för honom/henne.

Advertisements

0 Responses to “Teologi som en “resurs”” 1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Ett samtal om kristen teologi och annat intressant såsom historia, samhälle och kultur.
Läs mer...

A conversation about Christian theology and other interesting things such as history, society, and culture.
Read more...

 • This blog in English (through Google Translate)
 • Twitter Updates

  Blog Stats

  • 29,688 hits

  Categories

  Archives

  Advertisements

  %d bloggers like this: