SSPX – del 2

Diskussionerna går heta på många bloggar, tidningsspalter och radio såväl som tv-program när det gäller SSPX och dels de mycket tråkigt påståenden som ledare för gruppen givit uttryck för samt relationen mellan SSPX och den Katolska kyrkan och dess överhuvud.
Att konservativa krafter går och bär på denna otäcka rasism och antisemitism är mycket trist. Att politiska extremgrupperingar ger uttryck för denna typ av idioti må vara en sak. Dom kommer nog alltid att finnas i sina små vrår och uttrycka sitt hat. Men när människor i den Kristna kyrkans kontext går samma väg är det smärtsamt. Jag tänker i synnerhet på kyrkans historia. Kyrkans historia är ju i många avseenden mycket mörk när det gäller relationen till Judiska folket. I mångt och mycket har kyrkan legitimerat hatet mot judarna teologiskt. Nu tänker jag inte bara på antiken och medeltiden utan även på 1900-talet.
Att de senaste påvarna har gått försoningens väg genom besök i det heliga landet och offentlig förlåtelse ansågs stort. Senare dokument gav uttryck för en mjukare och försonligare hållning till de “äldre bröderna”. Hur ska den Judiska publiken tolka påvens senaste beslut? Hur ska kristna från andra traditioner tolka det? Är det så att påven måste ge efter för konservativa krafter inom den stora Katolska kyrkan pga påtryckningar? Eller är det så att påven skiljer på den antisemitism som svärtat ner rörelsen och känner stor sympati för gruppens konservativa hållning? Frågan är dock om det är möjligt att göra inför världens befolkningar och behålla trovärdigheten?
Frågan är vad det till synes märkliga sammanstrålandet av uppmärksamheten runt SSPX i Svensk press tillsammans med upphävandet av exkommuniceringen kommer innebära när det gäller synen på Katolska kyrkan. Givetvis innebär detta att frågor måste ställas när det gäller den nuvarande påvens syn på 2 Vatikankonciliet och dess tillämpningar. Att 2 Vatikan konciliet ansågs som ett svek av konservativa krafter är ju tydligt.
Lefebre och hans vänner accepterade aldrig konciliets inriktning.

När det gäller SSPX och dess relation till Katolska kyrkan i Sverige och dess sympatiske ledare Arborelius, så får man intrycket att dom ska komma in med den “autentiska” katolska läran och livet. Det måste i så fall upplevas som en skymf för Svenska Katoliker i bemärkelsen att det som dom representerar inte gäller. Betyder påvens exkommunicering att det är fritt fram för SSPX att verka såsom “autentisk” kyrka?
Det skulle vara berikande med katolska röster beträffande mina funderingar.

Advertisements

1 Response to “SSPX – del 2”


 1. 1 Peter Ingestad January 31, 2009 at 11:06 pm

  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3561&a=879297

  Ja, vad säger man. Världen har en påve som fullständigt tappat greppet, och som uppenbarligen saknar en stab som kan hålla honom i schack och som tvärtom säkerligen är en del av prpblemet. Sedan förra påvens glansdagar har nu katolska kyrkan råkat i djupaste förfall; också detta, om något, ett tidens tecken! Här krävs en uppgörelse med den primitiva och förvirrade teologi som är grunden till detta elände. Denna uppgörelse måste med nödvändighet bli kopernikanskt revolutionär.’

  Jag trodde i det längsta att kyrkan var garanterat pålitlig. Det var mitt största misstag. Det vi nu ser är det oåterkalleliga slutet. Den helige andes sändning via kyrkan har oåterkalleligen upphört. I mina egna teologiska strävanden har jag hela tiden haft rätt.

  Eklipsen är här; endast koronan lyser.

  http://www.newsmill.se/artikel/2008/10/16/betraktelse-over-friheten#comment-19197

  https://www.flashback.info/showthread.php?t=599262

  http://tystagatan.blogspot.com/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Ett samtal om kristen teologi och annat intressant såsom historia, samhälle och kultur.
Läs mer...

A conversation about Christian theology and other interesting things such as history, society, and culture.
Read more...

 • This blog in English (through Google Translate)
 • Twitter Updates

  Blog Stats

  • 29,688 hits

  Categories

  Archives

  Advertisements

  %d bloggers like this: