Christ and Culture – del 1

Hur ska vi som kristna ställa oss till kulturen och samhället? Detta är en gammal frågeställning som kristna har brottats med sedan början av kyrkans historia.

Richard Niebuhr har ju skrivit en ypperlig bok i ämnet, Christ and Culture (Kristus och Kultur) där han belyser denna komplexa och viktiga frågeställning.

Hur ska kultur definieras? Det är ju viktigt att det får en universell förståelse som kan tillämpas i alla tider, av alla folk och på alla platser.

Niebuhr definierar kultur som ” artificial secondary environment” en konstgjord, andra miljö, som människan tvingar över det naturliga. Det består av språk, vanor, ideer, trossatser, seder, sociala organisationer, konstgjorda produkter, tekniska processer och värden.Niebuhr menar att kultur definierat som ovan är vad Nya Testamentets författare talar om när de talar om “världen”. (T ex “älska inte världen…”)

Niebuhr skissar upp fem olika reaktioner/sätt att ställa sig till den omgivande kulturen. Idag kommer den första approachen:

1. Christ against Culture (Kristus mot Kulturen). Det är den mest radikala reaktionen. Man menar här att Kristus är inte en av många auktoriteter, utan han är den enda auktoriteten för en kristen. Det är en svart-vit, dualistisk, antingen eller respons. Om man väljer att följa Kristus så måste man avsäga sig all lojalitet till samhället/kulturen.

Som bibelstöd brukar anges t ex: 1 John 2:15, “Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the father is not in him.” Historiska representanter av denna syn är: Tertullian, Tolstoj eller Mennoniter. Även många frikyrkliga grupper har anammat detta perspektiv. Livstillvaron är väldigt svart och vit. Tolstoj t ex var ju väldigt radikal så han tom hävdade att alla statliga krav var mot det kristna samvetet såsom trohetsed, skatter, militärtjänst osv. Precis som Tolstoj har många kristna varit så radikala att man tagit avstånd från mycket: tex musik, politik, literatur, underhållning och tv osv. Detta perspektiv uppmuntrar till seperation av kristna från kulturen.

Till fördel för denna respons finns i min mening en hängivenhet, rakrygghet och överlåtelse och integritet som är värd att respekteras! Dock, så har detta perspektiv en del svaga punkter som inte får undvikas:

1. Det är en naiv inställning. Det är omöjligt att fly från kulturen eftersom den tränger igenom såväl tänkande som språk. Om en del hävdar att de kan leva utanför kulturen, så skapar de i verkligheten bara motkulturer. De klarar inte att leva utan en kultur. Om man tror sig lyckas fly från synder i samhället, så finns ju den syndiga naturen i honom ändå. Det faktum att klosterrörelsen hade så många regler och former pekar på ett tydligt sätt den fortsatta närvaron av ondska och synd inom människan.

2. Detta perspektiv betonar egentligen bara en dimension, dvs den vertikala, att Kristus leder oss bort från kulturen, men inte hur Kristus styr våra relationer med kulturen, dvs den horisontella dimensionen. Om Tolstoj var rätt i sina argument, så skulle vi inte betala skatt. Men Jesus sa att vi skulle betala skatt. Hur ska vi kunna älska vår nästa om vi drar oss från kulturen? Det var väl inte bara de kristna i kyrkorna eller klostren som vi skulle visa kärlek till. Faktum är att Jesus ville att vi skulle korsa kulturella barriärer och uttrycka Guds kärlek. (se liknelsen om den barmhärtige samariten).

Slutligen, för att vi ska förkasta kulturen så måste ju logiken leda till att Kristus inte var en del av kulturen. Detta leder dock till en andlig förståelse av Kristus och förnekar hans roll i skapelsen och inkarnation i historien. Jesus bekräftade ju världen genom att skapa den och dessutom återbekräftade den fallna världen och kulturen genom att bli en av oss. Han blev en kulturell varelse (Hebr 2:14-18).

Kristus har sannerligen en kulturell dimension och eftersom vi ska efterfölja honom, så behöver vi ha det också. Därför kan vi inte fly kulturen eller förkasta den!

Advertisements

0 Responses to “Christ and Culture – del 1” 1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Ett samtal om kristen teologi och annat intressant såsom historia, samhälle och kultur.
Läs mer...

A conversation about Christian theology and other interesting things such as history, society, and culture.
Read more...

 • This blog in English (through Google Translate)
 • Twitter Updates

  Blog Stats

  • 29,688 hits

  Categories

  Archives

  Advertisements

  %d bloggers like this: